certyfikaty

Certyfikaty

Pełne teksty przywołanych wyżej certyfikatów i atestów mogą być udostępnione przez organy i instytucje, które je wydały​.