powrót na blog

Informacje związane z RODO

W dniu 25 maja 2018 r weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych tzw RODO. Przepisy są zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych.  Ochrona ta ma związek z przetwarzaniem danych osobowych. Nasza firma, będąc Administratorem Danych przygotowała odpowiednie dokumenty i procedury. Inforumjemy, że pozyskiwane przez nas dane  są wykorzystywane dla realizacji procesu sprzedaży.

Polityka Bezpieczeństwa Informacji RODO

Zestaw niezbędnych informacji o zasadach gromadzenia i przetwarzania danych przez Administratora znajdą Państwo w dokumencie pt.: Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Fabryka Materaców Hevea s.c.,. Dokument ten jest udostępniony już od kilku kilka dni w systemie Sezam oraz na stronie www.heveamaterace.pl w strefie klienta. Ponadto wszyscy klienci, którzy jako sklepy lub hurtownie dokonują u nas zakupów i przekazują nam dane, są zobowiązani do przygotowania odpowiednej umowy. Umowa o przekazywaniu danych do dalszego przetwarzania jest do pobrania w sysytemie SEZAM.

Ochrona Danych Osobowych Klienta

Zgodnie z umowami i przepisami RODO, klient indywidualny dokonujący zakupu ma dodatkowe uprawnienia. Każdy klient przesyłający nam swoje dane ma prawo wnieść skargę w związku z ich przetwarzaniem przez Administratora do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: GIODO, Stawki 2, 00-193 Warszawa).  Klienci zyskali także rozszerzone prawa do dostępu, sprostowania lub usunięcia danych tzw. prawo do bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania profilowaniu, czyli podejmowaniu decyzji przez automatycznie zastosowane algorytmy cyfrowe, a także prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Na stronach oferujących sprzedaż detaliczną znajduje się zakładka Polityka Ochrony Danych Osobowych. Klienci znajdą tam informacje dotyczące Administratora danych, w tym dane kontaktowe oraz przypomnienie o własnych prawach.