powrót na blog

Certyfikat EKO

Certyfikat Eko potwierdza udział w pubicznych kampaniach edukacyjnych wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Certyfikat Eko. Marka Hevea współorganizuje kampanie edukacyjne

certyfikat Eko

Certyfikat Eko potwierdza nasz udział w organizowanych w całej Polsce pubicznych kampaniach. Kampanie edukacyjne wynikają z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 13 czerwca 2013.W ramach publicznych kampanii edukacyjnych organizowanych we współpracy z OOO Eko Cykl realizowane sa mi.in.warsztaty dla pracowników firm, zewnętrzne akcje edukacyjne,. Publiczne onkursy zachęcające Was i Wasze dzieci do segregacji odpadów, m.in. w przedszkolach, szkołach, na festynach, piknikach. Eko Cykl przygotował także dla wszystkich chętnych warsztaty ekologiczne i wsparcie merytoryczne kącika ekologicznego na stronach internetowych wszystkich swoich partnerów.