powrót na blog

Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR)

Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR), tak nazywamy odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Organizacje takie jak marka HEVEA, przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrostanu społeczeństwa. Nie tylko lokalnie, również globalnie. Jednak działanie w oparciu o zasadę CSR to także potwierdzenie, że pracujemy zgodne z obowiązującym prawem, normami i spójnie z międzynarodowymi standardami postępowania.
CSR jest jednak znacznie szerszym pojęciem, pod którym firmy znajdują i umieszczają szereg różnych inicjatyw czy procedur. CSR nie dotyczy jedynie dużych, globalnych korporacji?

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu sektora MŚP

To właśnie, małe, rodzinne lub jednoosobowe firmy, które często mają lokalny rodowód i funkcjonują w miejscu, gdzie żyją i mieszkają ich pracownicy. Dlatego, jak Hevea są bardzo blisko lokalnych spraw. Oczywistym jest, że małe firmy angażują się w rozwiązywanie lokalnych problemów dotyczących potrzeb edukacji czy wspierania rynku pracy. Także innej pomocy często nawet nie definiowanej jako CSR. Ponadto należy pamiętać, że cele społecznej odpowiedzialności biznesu możemy realizować przy użyciu różnych narzędzi i środków w zależności od potrzeb, preferencji czy rozmiaru firmy.

CSR, społeczna odpowiedzialność biznesu, przestrzeganie norm etycznych, odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo, pomagamy zasypiać komfortowo i budzić się zdrowo, Corporate Social Responsibility

W wydaniu naszym, czyli Fabryki Materaców Hevea te najprostsze cel CSR to przestrzeganie norm etycznych w działalności firmy. Sprawiedliwe i rzetelne wynagradzanie pracowników. Równe i jednolite traktowanie pracowników niezależnie od ich przekonań, światopoglądu, płci czy wykształcenia. Dawanie szans rozwoju zawodowego i doskonalenia każdemu pracownikowi. Podobnie jak coraz większa liczba firm wyrażamy przekonanie o konieczności doskonalenia systemów zarządzania jakością i kształtowania wzajemnie korzystnych relacji z lokalnym otoczeniem biznesowym.

Hevea realizuje CSR także w kilku innych płaszczyznach.
Kampanie społeczne ukierunkowanie na pogłębianie wiedzy, zmianę postaw czy zachowań. W tym celu współfinansujemy publiczne kampanie edukacyjne. W zakresie ochrony środowiska i segregacji odpadów w ramach umowy z EKOCYKL OOO S.A. Od blisko dwóch lat prowadzimy profil w mediach społecznościowych Akademia Zdrowego Snu. Pomagamy zasypiać komfortowo i budzić się zdrowo i z uśmiechem. Propagujemy zdrowy styl życia, przez całą dobę, także w nocy.

Marketing społecznie zaangażowany czyli udział w krajowych akcjach o dużej sile oddziaływania jak np. szlachetna paczka (2017, 2018).

Praca z lokalnymi instytucjami pomocowymi. To ważny element strategii CSR naszej marki. Od lat wspieramy lokalne placówki edukacyjne. Rozpoznajemy ich potrzeby i realizujemy poprzez zakupy konkretnego sprzętu edukacyjnego lub dydaktycznego.

W tej sekcji znajdziecie przykłady realizacji strategii CSR przez markę Hevea.